Kapitał Intelektualny – nowy gracz w branży consultingowej

Zapraszamy do przeczytania najnowszego artykułu pt.”Kapitał Intelektualny – nowy gracz w branży consultingowej”
http://monitorbiznesu.com.pl/aktualnosci/kapital-intelektualny-nowy-gracz-w-branzy-consultingowej.html

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN