Artykuł oraz komentarz ekspercki – Harvard Business Review Polska

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że ukazał się artykuł pt. „Chcą ukraść firmowe rozwiązania! Jak je chronić?” Arkadiusza Zalewskiego, Prezesa Zarządu oraz komentarz ekspercki mec. Jarosława Kulikowskiego, Członka Zarządu w najnowszym numerze Harvard Business Review Polska /kwiecień 2016/. Zachęcamy do przeczytania artykułu oraz komentarza eksperckiego. Życzymy przyjemnej lektury.

Pełna wersja artykułu dostępna na: http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=11441&t=chca-ukrasc-firmowe-rozwiazania-jak-je-chronic

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN