cennik

Pakiet próbny

0 zł

  • rating
  • możliwość przesłania danych finansowych i pozafinansowych

Zamów

Pakiet podstawowy

2 500 zł

  • udostępnienie wyników pomiaru kapitału intelektualnego w trzech warstwach
  • raport

Zamów

Pakiet rozszerzony

7 500 zł

  • pokazanie wyników firm z tej samej branży
  • raport

Zamów

Pakiet ekspercki

15 000 zł

  • audyt wewnętrzny kapitału intelektualnego
  • raport

Zamów

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN