Nasz zespół

zalewski

Arkadiusz Zalewski

Ekspert Kapitału Intelektualnego. Doświadczony manager, Doradca strategiczny Zarządów Firm, Członek Rad Nadzorczych. Specjalista w zakresie kreowania kapitału intelektualnego i innowacji realizujący liczne projekty naprawcze oparte o wypracowanie strategii oraz wdrożenie rozwiązań biznesowych wspierających zarząd.

kulikowski

Jarosław Kulikowski

Rzecznik patentowy od 1991. Członek zarządu i skarbnik ECTA (European Communities Trademark Association). INTA (International Trademark Association), PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group), ITMA (Institute of Trade Mark Attorneys), AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industriale).

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN