Formularze


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wartość-1

TakNieNie Wiem

12345678

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN