O nas

Dziesięcioletnie doświadczenie spółki Business Service Sp. z o. o., która wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność Kapitału Intelektualnego oraz podjęcie współpracy z uznaną i renomowaną w Europie i świecie kancelarią Kulikowska&Kulikowski, specjalizującą się od ponad 20 lat w ochronie własności intelektualnej, pozwoliło nam na połączenie wspólnych doświadczeń oraz stworzenie projektu dotyczącego ratingowania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt powstał w celu diagnozy stanu faktycznego oraz chęci zwrócenia uwagi na konieczność budowania kapitału intelektualnego wśród polskich przedsiębiorców.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaufania inwestorów względem spółek akcyjnych oraz niwelowanie zjawiska short-termizmu w Polsce.

Narody charakteryzujące się wysokim poziomem kapitału intelektualnego są zamożniejsze. Przedsiębiorcy dbają o swoją reputację i nie pozwalają sobie na nieuczciwe zachowania, które mogłyby grozić nie tyle karą, czy sankcją prawną, ale utratą honoru czy reputacji, a co za tym idzie wykluczeniem z grona podmiotów gospodarczych godnych zaufania.
Jesteśmy spółką, która odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku i pomaga przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników kapitału intelektualnego, ale też pomaga w poprawieniu warunków pracy zatrudnionych. Nasze badania pozwalają stwierdzić, jakie dana firma ma mocne i słabe strony – następnie nasi eksperci pomagają w umocnieniu tych mocnych i poprawieniu słabych, co bezpośrednio rzutuje na rozwój firmy. Pomagamy odnaleźć właściwy sposób współpracy w firmie, tak aby pracownicy mieli poczucie, że to co robią, oddziałuje na wyniki spółki. Kapitał intelektualny jest niezbędnym składnikiem nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstwa – rozwój firmy i wzrost jej znaczenia dla akcjonariuszy zależą w największym stopniu od wartości niematerialnych firmy, które mają znaczący udział w kapitalizacji rynkowej firm i stanowią aż 70% wartości przedsiębiorstwa wycenianego na rynku giełdowym.
Podwalinami spółki są pracujący w niej ludzie – warto więc zadbać, aby ich potencjał stale wzrastał i przekuwał się na sukces gospodarczy – analiza kapitału ludzkiego pomaga w kategoryzacji myślenia o ludziach jako sile rozwojowej firmy i sprawia, że komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa staje się bardziej efektywna.

Nasza metodyka

Aby wyliczyć wartość kapitału intelektualnego spółki dokładamy wszelkich starań, by ciągle usprawniać i unowocześniać naszą metodykę. Nauczeni długoletnim doświadczeniem wiemy, jak dobrać wskaźniki, mierniki i parametry, by analiza była wiarygodna i docierała do problematycznych obszarów firmy. Po wykonaniu analizy nasi eksperci są w stanie odpowiedzieć na potrzeby klienta i razem z jego pracownikami znaleźć rozwiązanie tych problemów. Taka analiza sprawia, że zarząd przedsiębiorstwa staje się świadomy, co należy poprawić w funkcjonowaniu spółki. W interesie każdej firmy leży wprowadzenie lub poprawa zarządzania kapitałem intelektualnym. Niesie to ze sobą wiele korzyści:
-usprawnienie systemu przekazywania wiedzy wewnątrz firmy
-zwiększenie szybkości wymiany informacji
-zwiększenie użyteczności wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie
-zwiększenie świadomości i zrozumienia celów firmy przez pracowników
Na dzisiejszym rynku to wiedza jest najważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej: sam produkt nie ma już takiego znaczenia, najważniejsi w budowaniu strategii rozwoju są ludzie i to oni mają największy wpływ na budowanie prestiżu spółki.
Nasi eksperci wiedzą, jakie elementy zarządzania należy poprawić, by wzrosły wartości kapitału intelektualnego. Potrafią dostosować swoje pomysły do spółek z różnych gałęzi rynku – nasze działania w obszarze kapitału intelektualnego nie zatrzymują się więc tylko na wybranych branżach.

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN