Kontakt

Kontakt

ul. Nowogrodzka 47 A
Roma Office Center
00-695 Warszawa
 

Email

biuro@kapitalintelektualny.pl
 

Telefon

+48 (22) 621 52 02
+48 (22) 622 61 70
+48 508 804 121

Fax

+48 (22) 621 61 50
 

Kapitał Intelektualny Sp. z o.o.

NIP: 7010520325; REGON: 363005938; KRS 0000586224 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 100 000,00 PLN